TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   428751
Đang online:   2
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo SV xem lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:2022-05-09 1:20:16 PM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo sinh viên xem lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên đăng nhập vào tài khoản để xem chi tiết lịch thi.

  

Chi tiết
Thông báo đăng ký học phần HK3-NH2021-2022
[Ngày đăng:2022-05-05 10:28:39 AM]

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải thông báo triển khai đăng ký học phần cụ thể như sau:

1.     Đăng ký học phần:

-        Phòng Đào Tạo đã thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch trong chương trình đào tạo trước cho sinh viên. Sinh viên chỉ thực hiện đăng ký học phần học lại, cải thiện (nếu có).

-        Kế hoạch đăng ký học phần triển khai như sau:

Thời gian

Nội dung

Hình thức đăng ký

16/05/2022

29/05/2022

(Tuần 42-43)

-        Lúc 8 giờ 00 – Ngày 16/05/2022: Bắt đầu đăng ký học phần học lại, cải thiện.

Trực tuyến trên trang web regist.hcmct.edu.vn

30/05/2022

1206/2022

(Tuần 44-45)

-        Điều chỉnh kết quả đăng ký học phần hoặc đăng ký bổ sung đối với các học phần chưa giảng dạy hoặc đã giảng dạy không quá 30% số tiết của học phần đó.

Trực tuyến trên trang web regist.hcmct.edu.vn

20/06/2022

(Tuần 47)

-        Hủy TKB HK3 đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí.

PĐT_CS1

24/06/2022

(Tuần 47)

-        Chốt danh sách đăng ký học phần và TKB HK3.

PĐT_CS1

2.     Đóng học phí:

Thực hiện theo thông báo thu học phí của Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải.

Chi tiết
Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa C19A và khóa trước thi lại
[Ngày đăng:2022-05-05 10:23:03 AM]

- Xem thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp ở HK2-NH2021-2022. 

- Ngày 01/06/2022: Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trên trang web trường.

- Từ ngày 15/06/2022 đến 18/06/2022: Thi tốt nghiệp lần 1 (Xem lịch thi cụ thể ở HK2-NH2021-2022)

- Từ ngày 11/08/2022 đến 13/08/2022: Thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên rớt tốt nghiệp lần 1 và sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 2 sau khi đã trả nợ toàn bộ môn học có trong chương trình đào tạo (Xem lịch thi cụ thể ở HK2-NH2021-2022).

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 MCT - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam