TIN TỨC

  Khác

 
Lượt truy cập:   385773
Đang online:   5
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-02-20 2:25:53 PM]

 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019.

 (1). Đề nghị tất cả học sinh, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem điểm rèn luyện của mình.

 (2). Nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện của mình thì phản hồi về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên qua địa chỉ email: phongcthssv@hcmct.edu.vn

(3). Thời gian khiếu nại từ ngày 20/02 đến hết ngày 27/2/2019.

Lưu ý: - HSSV phải xem thật kỹ điểm rèn luyện của mình trước khi khiếu nại.

           - Khi khiếu nại: HSSV cung cấp thông tin: Họ tên, mã số HSSV, lớp SV và sau đó nêu rõ nội dung cần khiếu nại.

           - Nếu HSSV đã đồng ý với điểm rèn luyện của mình thì nhấn vào nút "xác nhận điểm". Trường hợp HSSV không nhấn vào nút xác nhận thì sau ngày 27/02/2019 HSSV bị trừ điểm theo quy định (trừ 15 điểm).

Chi tiết
Thông báo SV xem lịch thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-02-18 3:54:34 PM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo Sinh viên các khóa tín chỉ (trường hợp SV các khóa C13A, C14A, C15A, C16A đăng ký học lại với khóa C17A, C18A) và các khóa C17A, C18A thi lại lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 từ ngày 26-02-2019 đến 01-03-2019:

Chi tiết
Hướng dẫn đóng học phí qua ngân hàng
[Ngày đăng:2019-02-18 8:30:31 AM]

Phòng Tài chính kế toán thông báo hướng dẫn đóng học phí qua ngân hàngimg/file/HUONG%20DAN%20NOP%20HOC%20PHI%20QUA%20NGAN%20HANG.doc

Chi tiết
Thông báo điểm thi chính thức và giải quyết khiếu nại điểm giữa kỳ, quá trình, phúc khảo điểm thi cuối kỳ học kỳ 1 năm 2018-2019
[Ngày đăng:2019-01-28 10:44:37 AM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo đến sinh viên xem điểm thi chính thức và quyết khiếu nại điểm giữa kỳ, quá trình, phúc khảo điểm thi cuối kỳ HK1 năm học 2018-2019

Tải mẫu đơn phúc khảo file pdf

Tải mẫu đơn phúc khảo file Word

Tải mẫu đơn khiếu nại điểm quá trình file pdf

Tải mẫu đơn khiếu nại điểm quá trình file Word

Chi tiết
Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-01-08 10:19:26 AM]

 Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019img/file/THONG%20BAO%20THU%20HOC%20PHI%20HK%20II%202018-2019-12292014141044.pdf

Chi tiết
Thông báo sinh viên khóa C17A, C18A xem danh sách cấm thi học kỳ 1 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-01-07 4:56:47 PM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo sinh viên khóa C17A, C18A xem danh sách cấm thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết
Thông báo SV xem lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 (Chính thức)
[Ngày đăng:2018-12-27 9:51:20 AM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo SV lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 chính thức không thay đổi so với lịch dự kiến. SV xem lịch chi tiết như sau:

Chi tiết
Thông báo SV xem lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 (Dự kiến)
[Ngày đăng:2018-11-29 4:00:41 PM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo SV xem lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 MCT - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam