TIN TỨC

  Khác

 
Lượt truy cập:   353102
Đang online:   11
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo cập nhật lịch thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (Chính thức SV sẽ thi lại từ ngày 09-03-2021 đến 11-03-2021)
[Ngày đăng:2021-02-24 10:10:55 AM]

Nhà trường thông báo cập nhật lịch thi lại lần 2 HK1 năm học 2020-2021 như sau: bắt đầu ngày 09-03-2021, tất cả các môn thi lý thuyết sẽ thi lại tại cơ sở 1 từ ngày 09-03-2021 đến 11-03-2021. Sinh viên đăng nhập tài khoản các nhân để xem chi tiết lịch.

Chi tiết
Thông báo cập nhật lịch thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (Dự kiến SV sẽ thi lại từ ngày 08-03-2021)
[Ngày đăng:2021-02-18 12:22:45 PM]

Nhà trường thông báo cập nhật lịch thi lại lần 2 HK1 năm học 2020-2021 như sau: Dự kiến lịch thi lại từ ngày 08-03-2021, tất cả các môn thi lý thuyết sẽ thi lại tại cơ sở 1 từ ngày 08-03-2021 đến 10-03-2021. Sinh viên đăng nhập tài khoản các nhân để xem chi tiết lịch dự kiến.

Chi tiết
Thông báo dời lịch thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021 đến hết tháng 02/2021 (Dự kiến SV sẽ thi lại từ ngày 01-03-2021)
[Ngày đăng:2021-02-17 9:09:37 AM]


Nhà trường thông báo dời lịch thi lại lần 2 HK1 năm học 2020-2021 đến hết tháng 02/2021. Dự kiến lịch thi lại từ ngày 01-03-2021 như sau: tất cả các môn thi lý thuyết sẽ thi lại tại cơ sở 1 từ ngày 01-03-2021 đến 03-03-2021. Sinh viên đăng nhập tài khoản các nhân để xem chi tiết lịch dự kiến.

Chi tiết
Thông báo SV xem lịch thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021
[Ngày đăng:2021-02-01 9:47:24 PM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo Sinh viên thi lại lần 2 học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 23-02-2021 đến 25-02-2021 như sau:

Chi tiết
Thông báo xem điểm thi và giải quyết khiếu nại điểm giữa kỳ, quá trình, phúc khảo điểm thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 lần 1
[Ngày đăng:2021-01-30 8:45:55 AM]

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo đến sinh viên xem điểm thi và giải quyết khiếu nại điểm giữa kỳ, quá trình, phúc khảo điểm thi cuối kỳ HK1 năm học 2020-2021 lần 1

Tải mẫu đơn phúc khảo file pdf

Tải mẫu đơn phúc khảo file Word

Tải mẫu đơn khiếu nại điểm quá trình file pdf

Tải mẫu đơn khiếu nại điểm quá trình file Word

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 MCT - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam