TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   235127
Đang online:   2
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo (về việc danh sách tốt nghiệp chính thức Cao đẳng chính quy Khoá 13+14)
[Ngày đăng:2017-09-13 10:22:24 AM]

 Thông báo

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Cao đẳng chính quy khoá 13 và 14 về danh sách tốt nghiệp chính thức năm 2017 (ở file đính kèm).

Chi tiết
Thông báo (về việc danh sách xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Khoá 13+14)
[Ngày đăng:2017-08-30 9:53:58 AM]

 Thông báo (về việc danh sách xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Khoá 13+14)

Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận điểm rèn luyện HK2 năm học 2016-2017
[Ngày đăng:2017-08-10 2:23:31 PM]

 Hiện tại điểm rèn luyện đã xác nhận được. Phòng công tác HSSV đề nghị tất cả sinh viên đang theo học tại trường đăng nhập tài khoản cá nhân để xác nhận điểm rèn luyện. Nếu HSSV đã đồng ý với điểm rèn luyện của mình thì nhấn vào nút "xác nhận điểm". Trường hợp HSSV không nhấn vào nút xác nhận thì sau ngày 16/8/2017 HSSV bị trừ điểm theo quy định (trừ 3 điểm).

Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017
[Ngày đăng:2017-08-07 2:07:33 PM]

 Hiện nay do sự cố hệ thống, việc sinh viên xác nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa thực hiện được. Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên đang theo học tại trường được biết. Khi sự cố được khắc phục xong Phòng Công tác HSSV sẽ thông báo để sinh viên thực hiện việc xác nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Chi tiết
Tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017
[Ngày đăng:2017-08-01 8:24:36 AM]

  Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017.

 (1). Đề nghị tất cả học sinh, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem điểm rèn luyện của mình.

 (2). Nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện của mình thì phản hồi về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

        (a). Qua điện thoại: 028. 35261921 trong giờ hành chính.

        (b). Qua email cthssv@hcmct.edu.vn.

 (3). Thời gian khiếu nại từ ngày 01/8 đến hết ngày 10/8/2017.

Lưu ý: - HSSV phải xem thật kỹ điểm rèn luyện của mình trước khi khiếu nại.

           - Khi khiếu nại: HSSV cung cấp thông tin: Họ tên, mã số HSSV, lớp SV và sau đó nếu rõ nội dung cần khiếu nại.

           - Nếu HSSV đã đồng ý với điểm rèn luyện của mình thì nhấn vào nút "xác nhận điểm". Trường hợp HSSV không nhấn vào nút xác nhận thì sau ngày 10/8/2017 HSSV bị trừ điểm theo quy định (trừ 3 điểm).

Chi tiết
Thông báo tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017
[Ngày đăng:2017-07-12 4:01:31 PM]

    Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đang tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017.

   Đề nghị những hoạt động và phong trào còn thiếu nhanh chóng bổ sung danh sách về phòng công tác HSSV hạn chót đến hết ngày 18/7/2017.

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 MCT - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam